Nesil Sağın Küçük - Oyun Terapisi Eğitimi

Nesil Sağın Küçük - Oyun Terapisi Eğitimi

Nesil Sağın Küçük - Oyun Terapisi Eğitimi

NESİL SAĞIN - OYUN TERAPİSİ EĞİTİMİ


Eğitim
Yüksek Lisans
Ankara Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Enstitüsü Çocuk Gelişimi Bölümü
Lisans
Dicle  Üniversitesi
Psikoloji Bölümü
                                                   
Beceriler Ve Nitelikler

 Kütahya – Simav depremi sonrası depremzedelere yönelik psiko-sosyal
destek çalışması, 2009.
 Sağlık Bakanlığı çalışanı doktor ve yardımcı sağlık personeline yönelik Kadına
Yönelik Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetle Mücadele Eğitimleri, 2009 – 2010.
 Toplum Destekli Polis Teşkilatı işbirliğiyle Aile İçi Şiddetle Mücadele Eğitimleri,
2009 – 2010.
 Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü işbirliğiyle Şizofren Ailelere Psikolojik Destek
Programı, 2010.
 Sağlık Bakanlığı Personeline Yönelik Hizmetiçi Eğitim Programı (İletişim, Öfke
Kontrolü ve Stres Yönetimi), 2010.
 Adalet Bakanlığı Personeline Yönelik Hizmetiçi Eğitim Programı (İletişim,
Beden Dili), 2012 -2013.
 Öfke Kontrol Programı Eğitimcisi, 2012 – devam ediyor.
 İletişim ve Çatışma Eğitimi Eğitimcisi, 2012 – devam ediyor.
 Alkol Uyuşturucu Madde Programı Eğitimi Eğitimcisi, 2012 – devam ediyor.
 Oyun Terapisi Eğitimi Eğitimcisi, 2012 – devam ediyor.

 Çocuk ve Resim Eğitimi Eğitimcisi, 2012 – devam ediyor.
 Meclis İnsan Hakları Kadına Şiddeti Önleme Komisyonu çalışmalarına katılımcı
desteği, 2017.

Katıldığı Etkinlikler ve Alınan Eğitimler-Sertifikalar:
 Psikodrama ve Uygulama Teknikleri Eğtimi, İstanbul, 2007.
 Minesota Çokyönlü Kişilik Uygulama Ve Yorumlama Eğitimi, Diyarbakır, 2007.
 Wechsler Çocuklar İçin Zeka Ölçeğinin Tanıtımı, Uygulaması Ve Yorumlaması
Eğitimi, Diyarbakır, 2007.
 Çocuklar İçin Ankara Gelişim Tarama Envanteri Eğitimi, Diyarbakır, 2007.
 Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetle Mücadele Projesi Eğitici Eğitimi, Ankara, 2008.
 Beden Dili ve İletişim, Kişisel Gelişim Programı, İstanbul, 2009.
 0–18 Yaş Çocuk Gelişimi ve Aile Eğitimi Eğitici Eğitimi, İstanbul, 2011
 Küçük Adımlarla Büyük Oyunlar Projesi, Psiko-Sosyal Uyum Çalışması Eğitici
Eğitimi, Eskişehir, 2012.
 Etkili Annelik Becerileri Kısa Grup Çalışması Eğitici Eğitim, Eskişehir, 2012.
 Uzmanlara Yönelik Filial Terapi Eğitici Eğitimi, Eskişehir, 2012.
 Psiko-Sosyal Kısa Grup Çalışması Eğitici Eğitimi, Eskişehir, 2012.
 Öfke Kontrol Programı Eğitimi, Ankara, 2011.
 Sigara Alkol Madde Bağımlılığı Programı Eğitimi, Antalya, 2015.
 Özel Gözetim ve Denetim Programı Eğitimi, Antalya, 2012
 Oyun Terapisi Eğitici Eğitimi, Ankara, 2012.
 Çocuk ve Resim Eğitimi, Ankara, 2012.
 Yapılandırılmış Ruhsal Değerlendirme ve Müdahale Eğitimi, Antalya, 2015.
 Psikolojik Değerlendirme, Profil Araçları ve Rehabilitasyon Programlarının
Geliştirilmesi Eğitimi, Antalya, 2017.
 Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi Eğitimi, 2017.


Yapılan Araştırmalar- Makaleler- Bildiriler

— Cezaevinde Anneleriyle Kalan 0- 72 ay arası Çocukların Gelişimlerinin
Değerlendirilmesi” Eskişehir 3. Ulusal Disiplinlerarası Erken Çocuklukta Müdahale
Kongresi, 2016.
— Cezaevinde Annesi ile Birlikte Kalan Çocukların Gelişimlerinin
Karşılaştırılmalı Olarak Değerlendirilmesi, Ankara 5 Uluslar arası Okul Öncesi
Eğitim Kongresi, 2017.
— 55 – 65 Aylık Çocukların “Bir İnsan Resmi Çiz” Uygulamalarının
Karşılaştırılmalı Değerlendirilmesi, Çocuk ve Resim uygulaması, Ankara
Üniversitesi, 2017.
— Türkiye’de Suça Sürüklenen Çocuklarla İlgili Yapılan Lisansüstü Tezlerin
İncelenmesi, Ankara Üniversitesi, 2017.

Aknet Akademi Eğitim Kurumu ile birlikte Oyun Terapisi Eğitimi'ni vermektedir.